news Bescherming Koopvaardij

17 februari 2022

Bescherming Koopvaardij

– Besluit bescherming koopvaardij

Regels ter uitvoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (1 februari 2022).

Bron: Stb. 4 januari 2022, 3

– Reparatiewet WtBK

Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden.

Bron: Stb. 4 januari 2022, 2