Over ons

Sdu Scheepvaart is een onderdeel van het pakket Wetgeving voor de Scheepvaart. Dit pakket bevat een compleet en actueel overzicht van de voor de Nederlandse zeescheepvaart relevante Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het gebied van nationaliteitsverlening aan schepen, maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen, bemanningsregelgeving en sociale regelgeving.

Het pakket bestaat uit:

 • Deze online Sdu Scheepvaart (in het Nederlands en Engels) met de complete relevante regelgeving. De online is downloadbaar voor toepassingen zonder continue internetverbinding.
 • Een maandelijks e-mailnieuwsbrief (naar keuze in Nederlands of Engels) met beknopte informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving. 
  en de volgende boeken:
 • Jaarboek Wetgeving voor de Scheepvaart met de relevante Nederlandse wetgeving.
 • Yearbook Netherlands Merchant Shipping Legislation met de relevante Nederlandse regelgeving, ongeautoriseerd vertaald in het Engels
 • Inleiding Wetgeving voor de Scheepvaart: een tweetalige thematische inleiding waarin een praktijkgerichte inleiding wordt gegeven op de wet- en regelgeving.

Wetgeving voor de Scheepvaart staat onder redactie van:

 • C.R van den Berg
 • J.M.M. Elskamp
 • ing. F. Kersbergen
 • T. Lupgens
 • T.W.A. Westra


Het pakket Wetgeving voor de Scheepvaart is een jaarabonnement met kwartaalfacturering.