Over ons

Het pakket Wetgeving voor de Scheepvaart bevat een compleet en actueel overzicht van de voor de Nederlandse zeescheepvaart relevante Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het gebied van nationaliteitsverlening aan schepen, maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen, bemanningsregelgeving en sociale regelgeving.

Het pakket bestaat uit:

De online WVDS (in het Nederlands en Engels) met de complete relevante regelgeving. De online is downloadbaar voor toepassingen zonder continue internetverbinding.

Wetgeving voor de Scheepvaart staat onder redactie van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het pakket Wetgeving voor de Scheepvaart is een jaarabonnement met kwartaalfacturering.