news Verblijfsduur Nederlands grondgebied van zeevarenden uit derde landen (niet zijnde EU/EER/VK) waarop inreisbeperkingen van toepassing zijn

06 oktober 2020

Ook in de COVID-19 situatie is het van belang dat de wisseling en repatriëring van deze zeevarenden tussen Nederland en hun woonland wordt gefaciliteerd. Het gaat hierbij om aanmonsterende zeevarenden die van buiten de Schengengrenzen naar een schip in een Nederlandse haven reizen én om afmonsterende zeevarenden die vanaf een schip in een Nederlandse haven naar huis buiten de Schengengrenzen moeten reizen.

De grensdoorlaatposten, Koninklijke Marechaussee (hierna: KMar) en de Zeehavenpolitie (hierna: ZHP), beoordelen of en hoelang een zeevarende in Nederland mag verblijven voor aanmonstering en na afmonstering. Het huidige uitgangspunt in verband met COVID-19 maatregelen is dat een aanmonsterende zeevarende binnen afzienbare tijd na aankomst in Nederland doorreist naar het schip en dat een afmonsterende zeevarenden binnen afzienbare tijd vertrekt uit Nederland. Onder normale omstandigheden is dit meestal 1 à 2 dagen.

Indien een rederij of agentschap verwacht dat de verblijfduur van zeevarenden langer dan 1 à 2 dagen op Nederlands grondgebied zal zijn, dient een –van te voren- onderbouwd verzoek tot een langere verblijfsduur te worden ingediend bij de grensdoorlaatposten van de KMar en de ZHP.

In het algemeen moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • De zeevarende moet bij het indienen van de aanvraag in bezit zijn van een vliegticket;

  • De zeevarende moet aantonen dat hij/zij zeevarende is (bijv. zeemansboekje)

  • De zeevarende kan aantonen dat er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid is voor bemanningswissel op korte termijn.

Bij aantoonbaarheid noodzaak voor verlenging verblijfsduur valt o.a. te denken aan een beschikbare vlucht naar woonland (vanwege het beperkte vliegverkeer), het uitvoeren van de bemanningswissel zelf: een afmonsterende zeevarende die gaat uitreizen moet immers aan boord worden vervangen door een aanmonsterende zeevarende die moet inreizen, alsmede aan de eis van bepaalde landen dat zeevarenden over een COVID-free Certificate beschikken. Hiertoe dient in Nederland te worden getest en op de testuitslag te worden gewacht. Dit kan oplopen tot 3 werkdagen, waardoor een vlucht moet worden gecombineerd met het wachten op de uitslag van een coronatest. De overnachtingen voor de zeevarende zijn geregeld.

De KMar en ZHP zullen op basis van de genoemde vereisten beoordelen of toegang tot Nederland verleend kan worden voor een langere periode dan de gemiddelde duur van 2 dagen tot het moment van het vertrek naar het land van bestemming.

Ministerie van Justitie en Veiligheid 5 oktober 2020.