news Coronavirus: richtlijnen bij het repatriëren van cruisepassagiers en het beschermen van scheepsbemanningen

09 april 2020

Veel passagiers van cruiseschepen en bemanningsleden van vrachtschepen zijn gestrand sinds de uitbraak van coronaviruspandemie. De Europese Commissie heeft richtlijnen ontwikkeld die aanbevelingen geven over gezondheid, repatriëring en reisarrangementen. Ze roepen de lidstaten ook op om een netwerk van havens te creëren waar bemanningswisselingen zonder vertragingen kunnen plaatsvinden.

De richtsnoeren roepen de lidstaten op om, in overleg met de Commissie, havens rond de kusten van de EU aan te wijzen voor snelle bemanningswisselingen, met voldoende faciliteiten voor zeevarenden om medische controles uit te voeren, indien nodig in quarantaine te gaan in het land in kwestie, en transportverbindingen naar hun thuisland.

Schepen moeten al een Maritieme Gezondheidsverklaring indienen voordat ze een haven binnenvaren. Daarnaast beveelt de Commissie aan dat naderende schepen - vier uur vóór de geschatte aankomsttijd - het aantal opvarenden en alle bevestigde of vermoede COVID-19-infecties meedelen.

De Commissie dringt erop aan dat persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld en gebruikt in overeenstemming met de bestaande aanbevelingen en dat zeevarenden indien nodig toegang hebben tot adequate medische zorg. Als alle bemanningsleden gezond zijn en als hun vorige havenaanroep meer dan twee weken geleden heeft plaatsgevonden, mogen ze niet in quarantaine worden geplaatst wanneer ze van boord gaan om te repatriëren.

Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op bemanningsleden op vissersvaartuigen, die onder de reikwijdte vallen van de onlangs goedgekeurde richtsnoeren over de uitoefening van het vrije verkeer van werknemers tijdens de COVID-19-uitbraak en over grensbeheersmaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen te waarborgen en essentiële diensten.

European Commissie (Mobiliteit en Vervoer) 8 april 2020