news Elektronische meldplicht zeeschepen in kleinere havens

02 mei 2019

Met ingang van 21 december 2019 moeten zeeschepen zich ook in kleinere havens elektronisch melden. De gemeentes van deze kleinere havens gaan hiervoor de meldsystemen van nabijgelegen grotere havens gebruiken.

Zeeschepen moeten zich bij een bezoek aan een haven melden bij de bevoegde autoriteit van de haven, de Douane en Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie). In de grotere Nederlandse havens geldt hiervoor sinds enkele jaren een elektronische meldplicht. In kleinere havens mogen zeeschepen zich op dit moment 'op papier' melden. Door een verandering in de wetgeving moeten zeeschepen zich met ingang van 21 december 2019 ook in kleinere havens elektronisch melden. Dat geldt voor bezoeken aan ligplaatsen in beheer bij gemeentes of andere overheden, en voor bezoeken aan ligplaatsen in particulier beheer zoals bedrijven.

Deze uitbreiding van de meldplicht betekent geen wijziging in de procedures voor het aanbrengen, binnenbrengen en uitgaan van goederen.

Gebruik bestaande meldsystemen grote havens

Voor het elektronisch melden in kleinere havens gaan gemeentes de bestaande meldsystemen van nabijgelegen grotere havens gebruiken:

  • PCS (Port Community Systeem) voor havens in gemeentes in de regio's Groningen, Friesland, Overijssel, Rotterdam en het achterland van Rotterdam (PCS is in gebruik bij de havenautoriteit Rotterdam, Harlingen en Groningen Seaports)

  • Port Visit voor havens in gemeentes in de regio Den Helder (Port Visit is in gebruik bij de havenautoriteit Den Helder)

  • Enigma+ voor havens in gemeentes in de regio Zeeland (Enigma+ is in gebruik bij de havenautoriteit North Sea Port Netherlands)

Zie voor een overzicht van kleine havens per regio de tabel in bijgevoegde pdf of op de website van de Nederlandse douane.