news Wijziging Besluit erkende organisaties Schepenwet

13 augustus 2018

Het Besluit erkende organisaties Schepenwet is gewijzigd in verband met de actualisatie van erkende organisaties en keuringsinstanties en de intrekking van de aanwijzing van Register Holland B.V. als keuringsinstantie.

De wijziging is gepubliceerd in Stcrt. 2018, 29576.