news Wijzigingen i.v.m. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

13 augustus 2018

Bij Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (Stb. 2018, 247) zijn o.a. de Wet zeevarenden, de Loodsenwet, Scheepvaartverkeerswet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs gewijzigd.

De Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming is inwerking getreden op 12 juli 2018 en werkt terug tot en met 25 mei 2018.