news Besluit havenontvangstvoorzieningen

Het Besluit havenontvangstvoorzieningen was gewijzigd in verband met de implementatie van het Ballastwaterverdrag bij Besluit van 3 januari 2013, Stb. 2013, 18. Aan artikel 2 is na onderdeel b eennieuw onderdeel c toegevoegd. in Stb. 2017, 333 is bekend gemaakt dat deze wijziging in werking is getreden met ingang van 8 september 2017.