news Regeling uitvoering EU-verordeningen Wvvs

Regeling voorkoming verontreiniging door schepen

Bij de Regeling implementatie Verordening (EU) nr. 1257/2013 (scheepsrecycling) en Verordening (EU) 2015/757 (kooldioxide-emissies door maritime vervoer), Stcrt. 55159 van 28 september 2017 is de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen gewijzigd.

Bij dezelfde is de Regeling uitvoering EU-verordeningen Wvvs ingetrokken. De bepalingen uit deze regeling worden opgenomen in de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen.